Bývanie 1998 až 2000, SR

Organizátor odborného podujatia

 

 

Stavebné materiály a skúšobníctvo 1997 až 2003, SR, ČR

Organizátor odborného podujatia - medzinárodná konferencia

 

 

Geotechnika 1996 až 2016 - SR, ČR

Organizátor odborného podujatia - medzinárodná konferencia

 

 

Podzemné stavby 1994 - Ostrava, ČR

Organizátor odborného podujatia - medzinárodná konferencia

 

Go to top