Spoločnosť ORGWARE v spolupráci so stavebnou fakultou VŠB – TU Ostrava organizovali v dňoch 21.-22.9.2016 vo Vysokých Tatrách (Horný Smokovec – Hotel Bellevue) jubilejný 15. ročník medzinárodnej konferencie

 

GEOTECHNIKA  2016

 

Cieľom konferencie bolo získanie nových poznatkov pri riešení vybraných geotechnických problémov z oblasti teórie, navrhovania, realizácie a prevádzkovania pozemných a podzemných stavieb, výmena informácií o progresívnych teoretických a experimentálnych metódach, ako aj praktických skúsenostiach, prezentácia grantových programov základného výskumu, informácie o moderných technologických postupoch používaných pri navrhovaní a riešení geotechnických problémov konštrukcií, prezentácia vedeckých a akademických inštitúcií a podnikateľských subjektov v odbore zamerania konferencie

Do odborného programu konferencie bolo prihlásených 43 príspevkov s hlavným tématickým zameraním:

  Nové technológie a materiály v geotechnickom a banskom staviteľstve
   Pokrokové metódy zakladania stavieb a progresívne základové konštrukcie
   Aktuálne problémy podzemného a dopravného staviteľstva
   Enviromentálna geotechnika a hydrogeológia (zosuvy, výsypky, zaplavované územia, protipovodňové hrádze, odskaliská, šírenie kontaminantov)
   Energetická geotechnika (problematika geotermálnej energie, energetické geotechnické konštrukcie, zásobníky energetických produktov...)
   Geotechnický monitoring a riziková analýza v  geotechnike
   Výuka geotechniky na vysokých školách

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky a Španielska. Konferencia úspešne nadviazala na predchádzajúce ročníky a veríme, že zároveň prispela k rozvoju osobných kontaktov odborníkov vedeckých, akademických, projektových a výrobných organizácií a podnikateľských subjektov.

Go to top