Spoločnosť ORGWARE pôsobí na trhu technických a organizačných poradcov od roku 1998 a v súčasnosti disponuje tímom kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami v oblasti manažmentu významných projektov v oblasti  stavebníctva so zameraním predovšetkým na aspekty kontroly nákladov, dodržiavania harmonogramov výstavby ako aj spĺňania kvalitatívnych požiadaviek. 

Naše služby, vychádzajúce z technických znalostí a skúseností z medzinárodných a domácich projektov, sú zamerané na pomoc developerom a investorom pri manažovaní najnáročnejších projektov v odvetví sieťovej infraštruktúry, stavieb pre priemysel a bývanie.

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim zákazníkom prístup S O S k riešeniu aktuálnych problémov pri realizácii ich projektov a výstavbe náročných stavieb:

 

                                                  S  - skúsenosť s realizáciou projektov PPP 
  O  - odbornosť pre všetky oblasti stavebného inžinieringu
  S  - serióznosť pri vykonávaní činností podľa zmluvných podmienok

 

 

 

 

 

 

 

Go to top